Открыт набор на онлайн-школу для видеоблогеров из Беларуси

Лекции и практические занятия с тренерами и практиками из Украины помогут создавать качественные видео и эффективно продвигать их на YouTube и других платформах.

Украинская общественная организация «Детектор медиа» приглашает видеоблогеров из Беларуси принять участие в онлайн-школе, которая пройдет с сентября по декабрь 2020 года.

Участники получат новые навыки видеосъемки, режиссуры, монтажа, продвижения в интернете, а также рекомендации по написанию для видео, этики видеоблоггинга, проверки информации и так далее. В программе обучения также встречи-знакомства с успешными украинскими видеоблогерами, экспертами, которые поделятся опытом и ответят на вопросы участников школы.

Участие в проекте могут принять жители Беларуси, которые интересуются видеоформатами, ведут свой видеоблог или youtube-канал, а также журналисты-фрилансеры и медиастартаперы, которые хотят освоить видео, чтобы разнообразить свой контент. Участие в школе бесплатно.

Чтобы принять участие в проекте, пожалуйста, заполните онлайн-анкету. Дедлайн — 31 августа 2020 года.

Отбор 20 участников будет проведен на конкурсной основе. При отборе организаторы будут учитывать мотивацию, готовность выполнять условия программы, уровень профессиональной подготовки потенциального участника.

Обучение будет проходить с помощью программы Zoom в формате четырёх сессий в течение осени 2020 года. На каждой сессии участники получат практическое задание, с публичного разбора которого будет начинаться следующая сессия. Менторство и проверку домашнего задания обеспечивают эксперты  «Детектора медиа».

Участники проекта, выполнившие все задания и принявшие участие во всех учебных модулях, получат бесплатную трехмесячную менторскую поддержку от украинских экспертов по созданию и продвижению видео, а также сертификат об окончании школы. Пятерым наиболее активным участникам школы мы предложим дополнительную трехмесячную менторскую поддержку специалистов по маркетингу в социальных сетях и YouTube.

В 2018-2019 годах общественная организация «Детектор медиа» провела Школу качественных медиа для журналистов и блогеров из Беларуси, а также серию тренингов для видеоблогеров из Украины.

За дополнительной информацией обращайтесь к Сергею Кравчуку: serg.kravchuk.dm@gmail.com

Адкрыты набор на анлайн-школу для відэаблогераў з Беларусі 

Лекцыі і практычныя заняткі з трэнерамі-практыкамі з Украіны дапамогуць рабіць якасныя відэа і эфектыўна прасоўваць іх на YouTube і іншых платформах. 

Украінская грамадская арганізацыя «Дэтэктар Мэдыя» запрашае відэаблогераў з Беларусі узяць ўдзел у анлайн-школе, якая будзе праходзіць з верасня па снежань 2020 года. 

Удзельнікі атрымаюць новыя навыкі відэаздымак, рэжысуры, мантажу, прасоўвання ў інтэрнэце, а таксама рэкамендацыі па напісанню тэкстаў для відэа, этыцы відэаздымкі, праверцы інфармацыі і гэтак далей. У праграме навучання таксама — сустрэчы-знаёмствы з паспяховымі украінскімі відэаблогерамі, экспертамі, якія падзеляцца досведам і адкажуць на пытанні ўдзельнікаў школы.

Прыняць удзел у праекце могуць жыхары Беларусі, якія цікавяцца відэафарматамі, вядуць уласны відэаблог ці канал на YouTube, а таксама журналісты-фрылансеры і медыястартаперы, якія жадаюць асвоіць відэа, каб зрабіць свой кантэнт больше разнастайным. Удзел у школе бясплатны.

Каб удзельнічаць у праекце, запоўніце, калі ласка, анлайн-анкету. Дэдлайн  — 31 жніўня 2020 года.

Мы адбярэм 20 удзельнікаў. Падчас адбору арганізатары будуць улічваць матывацыю, гатоўнасць выканаць умовы праграмы, узровень прафесійнай падрыхтоўкі патэнцыйнага ўдзельніка.

Навучанне будзе праходзіць праз праграму Zoom у фармаце чатырох сесій на працягу восені 2020 года. На кожнай сесіі удзельнікі атрымаюць практычнае заданне, з публічнага разгляду якога будзе пачынацца наступная сесія. Ментарства і праверку хатняга задання забяспечваюць эксперты «Дэтэктара Медыя». 

Удзельнікі праекту, якія выканаюць усе заданні і возьмуць удзел ва ўсіх навучальных модулях, атрымаюць бясплатную трохмесячную ментарскую падтрымку ад украінскіх экспертаў па стварэнні і прасоўванні відэа, а таксама сертыфікат аб заканчэнні школы.

Пяці найбольш актыўным удзельнікам школы мы прапануем дадатковыя тры месяцы ментарскай падтрымкі спецыялістаў па маркетынгу ў сацыяльных сетках і YouTube. 

У 2018-2019 гадах грамадская арганізацыя «Дэтэктар Медыя» праводзіла Школу якасных медыя для журналістаў і блогераў з Беларусі, а таксама серыю трэнінгаў для відэаблогераў з Украіны

За дадатковай інфармацыяй звяртайцеся да Сяргея Краўчука: serg.kravchuk.dm@gmail.com

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *